công ty BỎ RA MỘT TẤM DA DÊ (P2)

 

Đối với những công ty mà điều kiện kinh tế không bằng mình có thể nói về nỗi khổ của bản thân như nợ nần, con cái học hành không tốt cũng như khó khăn trong công việc để đối phương thấy rằng “người ta cùng có một cuốn kinh khó đọc”. Một vài chuyên gia đầu ngành tốt nhất nên nói về sự thiếu hiểu biết của mình về các lĩnh vực khác, để lộ trong cuộc sống thường nhật bị chê cười như thê nào… Đối với những người thành công hoàn toàn do khách quan hoặc thời cơ ngẫu nhiên mang lại càng nên nói thật, thừa nhận mình chẳng qua cũng chỉ là “mèo mù vớ cá rán”.

Tỏ ra yếu đuối còn được biểu hiện bằng hành động. Bản thân đã thành công và có một vị trí nhất định trong sự nghiệp thì trong nhửng phương diện nhỏ cho dù là hoàn toàn có điều kiện để cạnh tranh với người khác cũng nên cô gắng tránh để nhượng bộ người ta. Nói một cách khác, ngoài sự nghiệp ra nên tỏ ra thờ ơ với những lợi ích nhỏ bổi vì thành công của bạn đã trở thành mục tiêu đô kị của người khác, không nên vì một chút lợi nhỏ mà dẫn lửa đốt thân.

Tỏ ra yếu đuối là công ty một cách thức người mạnh quan tâm đến những người yếu hơn ở một số lĩnh vực tương đôi có hiệu quả. Nó cố thể làm cho người xung quanh bạn có được sự an ủi, tâm lí cân bằng, làm giảm hoặc làm mất đi những nhân tố tiêu cực ngăn cản trên bước đường của bạn. Hãy cho người khác chút sĩ diện bề ngoài và giữ lại cho mình những gì thực dụng nhất!

Đọc thêm:  http://congtylaodong.com

việc làm

Leave a Comment