Đơn vị lập dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đầu tư có thể lập HSMT dc ko?

Dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi của công ty tổng dự toán ( chi phí XD +đền bù ) khoảng 350 mil đô la. Vậy, hiện tại làm được 7% nhưng chưa có lễ khởi công? Không biết xin các anh chỉ giáo? Hiện tại Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có đủ các yêu cầu để khởi công rồi, trót thi công rồi! theo quy định, chỉ khi không thông báo khởi công tới cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện khởi công thì mới bị phạt. không tổ chức lễ khởi công càng tốt, có khi còn được hoan nghênh vì tinh thần tiết kiệm chống lãng phí ấy chứ. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đang làm dự án mua săm hàng hóa, thiết bị. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi ở ban QLDA đã thue một đơn vị lập Dự án Đầu tư , vậy có thể thuê đơn vị đó lập HSMT đc ko? Nếu có thì theo quy định nào vậy? không có văn bản thông tư hướng dẫn nào câm cả, cu the ma thực hiện thôi. Không có quy định nào cấm đơn vị lập Dự án Đầu tư lập HSMT cả. Truờng hợp này hoàn toàn được. Cạnh tranh trong đấu thầu chỉ cấm những trường hợp thông đồng về lợi ích thôi; tựa như bạn đã là giám khảo ra đề thi thì anh sẽ không được thi nữa, hoặc anh đã thi rồi dĩ nhiên anh không được thẩm định bài anh làm nữa ví dụ khi anh lập lập hồ sơ mời thầu thì dĩ nhiên không được thẩm định kết quả đấu thầu (dĩ nhiên trừ trường hợp đặc biệt). Không có quy định nào cấm đơn vị lập Dự án Đầu tư lập HSMT cả. Truờng hợp này hoàn toàn được. Cạnh tranh trong đấu thầu chỉ cấm những trường hợp thông đồng về lợi ích thôi; tựa như bạn đã là giám khảo ra đề thi thì anh sẽ không được thi nữa, hoặc anh đã thi rồi dĩ nhiên anh không được thẩm định bài anh làm nữa ví dụ khi anh lập lập hồ sơ mời thầu thì dĩ nhiên không được thẩm định kết quả đấu thầu (dĩ nhiên trừ trường hợp đặc biệt).

Leave a Comment