Sao Thiên vương ở nhà thứ 10

Sao Thiên vương ở nhà thứ 10

Sao Thiên vương ở nhà thứ 10, trong ngôi nhà thứ 10 bạn có sao Thiên vương – việc hành tinh này được phát hiện ngay lúc  kỷ nguyên công nghiệp mở ra nhắc nhở chúng ta rằng nguyên mẫu này cai quản những mầm mống cách mạng công nghiệp. Với sự sáng tạo của mình, nó quản lý cuộc cách mạng công nghệ, công nghệ mới và tiên tiến, ngành công nghiệp điện tử và những khía cạnh đột phá của ngành điện tử và kỹ thuật.

sao_thien_vuong

Các lập trình viên và kỹ thuật viên máy tính

Những nghề nghiệp dựa trên Internet, đài phát thanh và truyền hình và các phương tiện truyền thông đều mang bản chất của sao Thiên Vương. Là một hành tinh vị tha, nó còn cai trị chủ nghĩa nhân đạo và cải cách xã hội bao gồm các lĩnh vực chính trị, những vấn đề và nghề nghiệp mang lòng trắc ẩn, thúc đẩy chính nghĩa, các hiệp hội nghề nghiệp và nhân đạo, và dịch vụ xã hội. Sự sáng tạo của nguyên mẫu này hướng bạn tới những nghề nghiệp khuyến khích việc phát minh, khoa học và kỹ thuật.

 

Các nghề nghiệp làm việc với trạng thái con người và tiến bộ của mỗi cá nhân như tâm lý học, đặc biệt là các phương pháp tiếp cận như tâm lý học nhóm và tâm kịch sẽ rất hấp dẫn đối với nguyên mẫu của sao Thiên Vương. Chiêm tinh học, công tác cộng đồng và cải cách, nhiều nghề nghiệp của thời đại mới, như liệu pháp Reiki, tinh thể, truyền tải, trị liệu kết hợp và thuốc thang, tất cả đều thu hút khía cạnh bất tuân của sao Thiên Vương. Đó là những nghề nghiệp phi thường và phi truyền thống mà bạn sẽ hướng tới. Vì vậy, không phải là một điều quá điên rồ nếu bạn cân nhắc trở thành 1 ngôi sao nhạc rock, một nhà siêu hình học hoặc thậm chí một nhà văn khoa học viễn tưởng. Để sống đúng với chính mình bạn cần bước lên một con đường ít người đi qua. Hãy kì vọng vào những điều bất ngờ. Nhưng nếu bạn đã tưởng tượng, hãy mong đợi rằng sự nghiệp của bạn sẽ đưa bạn đi xa hơn bất cứ ai trong gia đình/cộng đồng của mình đã từng trước đây. Khi bạn sinh ra, công việc của bạn có thể đã từng không tồn tại, hoặc nếu nó tồn tại đi chăng nữa thì nó chắc sẽ không phải một nghề mà bố mẹ sẽ lựa chọn cho bạn. Để tìm một sự nghiệp có thể đem lại sự thỏa mãn, bạn cần phải nhận ra những khía cạnh tiên tiến, vị lai và độc đáo của bản thân và làm thế nào bạn có thể biến chúng thành những nhân tố làm nên vai trò của bạn trên thế giới này.

Leave a Comment