Tính vận động của thị trường lao động

Hiệu quả của Lao động là khả năng của lao động để tăng sản lượng mà không tăng số lượng Lao động. Sự gia tăng hiệu quả thường được biểu hiện qua việc tăng sản lượng lao động trong một khoảng thời gian ngắn hơn mà không làm giảm chất lượng hàng hoá và dịch vụ sản xuất. Nếu lao động có hiệu quả, chất lượng hàng hoá và dịch vụ sản xuất sẽ cao.

Có rất nhiều đề xuất để cân nhắc khi cố gắng nâng cao hiệu quả của Lao động. Những cách như sau:

Giáo dục và đào tạo: Mức độ giáo dục và đào tạo mà nhân viên sẽ nhận được sẽ đi một chặng đường dài để nâng cao hiệu quả lao động. Một nhân viên có trình độ học vấn hoặc được đào tạo tốt đang ở vị trí để tăng hiệu quả trong công việc của mình.

Trình độ công nghệ: Công nghệ cao sẽ làm tăng hiệu quả lao động.

Quản lý hiệu quả: Công nghệ cao sẽ làm tăng hiệu quả lao động.

Kỹ năng cá nhân của người lao động: Nếu người lao động sở hữu một kỹ năng tự nhiên để thực hiện một công việc cụ thể, công việc của anh ấy trở nên hiệu quả.

Mức lương hấp dẫn: Khi lương hoặc tiền lương của một công nhân hấp dẫn, nó sẽ tăng hoặc thúc đẩy hiệu quả của người lao động.

Điều kiện thời tiết: Điều kiện thời tiết hoặc vật lý tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của lao động. Thời tiết nóng làm giảm hiệu suất lao động, thời tiết mát mẻ hoặc môi trường làm tăng hiệu quả lao động.

Tình trạng sức khoẻ của người lao động: Người lao động lành mạnh có nhiều khả năng hiệu quả hơn người lao động bị bệnh.

Hiệu quả của các yếu tố sản xuất khác: Hiệu quả của các yếu tố sản xuất khác như đất đai, vốn và doanh nhân khi kết hợp với lao động hiệu quả sẽ làm tăng năng suất.

Sự thông minh của người lao động: Một số công nhân có trí thông minh cao, trong khi những người khác thì không. Các công nhân thông minh cao hiếm khi làm sai.

Điều kiện dịch vụ: Điều kiện dịch vụ được cải thiện như mức trợ cấp vận chuyển, tiền thưởng, làm thêm giờ … sẽ giúp nâng cao hiệu quả lao động.

Áp dụng phân chia lao động: Việc áp dụng phân công lao động và chuyên môn hóa trong bất kỳ tổ chức nào có thể dẫn đến hiệu quả lao động.

Mức độ cam kết và thái độ: Mức cam kết và thái độ của người lao động có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lao động, khi một người lao động có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lao động. Khi một người lao động được cam kết cao với công việc của mình, điều này sẽ dẫn đến hiệu quả lao động.

An ninh của công việc: Hiệu quả của lao động có thể tăng lên nếu người lao động chắc chắn rằng công việc của mình được đảm bảo.

Khuyến mãi: Việc quảng bá thường xuyên của công nhân trong bất kỳ tổ chức nào có thể dẫn đến tăng hiệu quả lao động.

Xem thêm dịch vụ lao động tại đây

Leave a Comment